Hodnotiace kritériá

10/10
SLOVAK VERSION
(For English version, please, read further)
Starostlivosť o pleť
 1. dizajn balenia
 2. praktickosť balenia
 3. zrozumiteľnosť priložených informácií
 4. vôňa
 5. konzistencia (šetrnosť pri aplikácii na pokožku)
 6. náročnosť aplikácie
 7. reakcia pokožky po aplikácii
 8. rýchlosť účinku (vzhľadom na realistické očakávania)
 9. účinok na mojej pleti
 10. pomer cena/kvalita

 

Vlasová starostlivosť
 1. dizajn balenia
 2. praktickosť balenia
 3. zrozumiteľnosť priložených informácií
 4. vôňa
 5. konzistencia (šetrnosť pri aplikácii na vlasovú pokožku a na vlasy)
 6. náročnosť aplikácie
 7. reakcia vlasovej pokožky a vlasov po aplikácii
 8. rýchlosť účinku (vzhľadom na realistické očakávania)
 9. účinok na mojich vlasoch
 10. pomer cena/kvalita

 

Telová starostlivosť
 1. dizajn balenia
 2. praktickosť balenia
 3. zrozumiteľnosť priložených informácií
 4. vôňa
 5. konzistencia (šetrnosť pri aplikácii na pokožku)
 6. náročnosť aplikácie
 7. reakcia pokožky po aplikácii
 8. rýchlosť účinku (vzhľadom na realistické očakávania)
 9. účinok na mojej pokožke
 10. pomer cena/kvalita

 

Dekoratívna kozmetika
 1. dizajn balenia
 2. praktickosť balenia
 3. vôňa
 4. pigmentácia/intenzita farby
 5. konzistencia (šetrnosť pri aplikácii na pokožku)
 6. náročnosť aplikácie
 7. miera zapracovania
 8. výsledný efekt na pleti
 9. výdrž
 10. pomer cena/kvalita

 

Starostlivosť o ruky/nechty
 1. dizajn balenia
 2. praktickosť balenia
 3. vôňa
 4. pigmentácia/intenzita farby (pri lakoch na nechty)
 5. konzistencia (z hľadiska aplikovateľnosti)
 6. výsledný efekt na pokožku alebo nechty
 7. výdrž
 8. šetrnosť k nechtom alebo pokožke
 9. časová náročnosť aplikácie
 10. pomer cena/kvalita

 

Body sú pri každom kritériu prideľované nasledovným spôsobom: 0 b. = slabé/podpriemerné; 0,5 b = OK/priemerné; 1 b.= výborné/nadpriemerné

ENGLISH VERSION

Rating criteria

10/10

Skin care
 1. design of packaging
 2. practicality of packaging
 3. clarity of provided information
 4. scent
 5. density (in terms of skin-friendliness during its application)
 6. degree of difficulty to apply it
 7. skin reaction after application
 8. time needed to reach expected effects (in terms of realistic expectations)
 9. effects on my skin (my personal experience)
 10. price/quality ratio

 

Hair care
 1. design of packaging
 2. practicality of packaging
 3. clarity of provided information
 4. scent
 5. density (in terms of skin- and hair-friendliness during its application)
 6. degree of difficulty to apply it
 7. hair and skin reaction after application
 8. time needed to reach expected effects (in terms of realistic expectations)
 9. effects on my hair (my personal experience)
 10. price/quality ratio

 

Body care
 1. design of packaging
 2. practicality of packaging
 3. clarity of provided information
 4. scent
 5. density (in terms of skin-friendliness during its application)
 6. degree of difficulty to apply it
 7. skin reaction after application
 8. time needed to reach expected effects (in terms of realistic expectations)
 9. effects on my skin (my personal experience)
 10. price/quality ratio

 

Makeup
 1. design of packaging
 2. practicality of packaging
 3. scent
 4. pigmentation/colour intensity
 5. density (in terms of skin-friendliness during its application)
 6. degree of difficulty to apply it
 7. degree of flawless look
 8. effects on my skin (my personal experience)
 9. time that makeup lasts on a skin
 10. price/quality ratio

 

Hand and nail care
 1. design of packaging
 2. practicality of packaging
 3. scent
 4. pigmentation/colour intensity (in case of a nail polish)
 5. density (in terms of application smoothness)
 6. effects on my skin or nails (my personal experience)
 7. time that it lasts on a skin or nails
 8. nail- or skin-friendliness
 9. time difficulty (requirement) to apply it
 10. price/quality ratio

 

 

The points are allocated as follows:
0 pts. = poor/below average; 0.5 pts. = OK/on average; 1 b. = excellent/above average